ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH
NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                    Aktualności                Dla rodziców                  Nasze sukcesy                Rekrutacja
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800       tel/fax (032) 271 87 70                                           e-mail:zss42.zabrze@wp.pl

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY          SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47          GIMNAZJUM NR 42

XIII LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE          SZKOŁA POLICEALNA NR 8          ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

WEŹ UDZIAŁ

17.11.2016 - Jubileusz 60-lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

  Posiadamy szeroko wykwalifikowaną kadrę w zakresie:

- oligofrenopedagogiki

- surdopedagogiki

- tyflopedagogiki

- terapii Autyzmu i zespołu Aspergera

- psychologii

- doradztwa zawodowego

- integracji sensorycznej SI

- gimnastyki korekcyjnej

- terapii pedagogicznej

- posiadamy instruktora piłki siatkowej, lekkoatletyki oraz aktywnych form rekreacji ruchowych

- specjalistę w zakresie masażu klasycznego, limfatycznego i relaksacyjnego

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych