ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH
NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                    Aktualności                Dla rodziców                  Nasze sukcesy                Rekrutacja
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800       tel/fax (032) 271 87 70                                           e-mail:zss42.zabrze@wp.pl

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY          SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47          GIMNAZJUM NR 42

XIII LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE          SZKOŁA POLICEALNA NR 8          ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 


KLUB ABSOLWENTA - DORADZTWO ZAWODOWE - każdy piątek 15:30-16:30